Jičín

Historie města

Přesné datum založení města Jičína není známo. Nemá totiž zakládací listinu. První zmínka o něm je z roku 1293. Vlastníkem jičínského panství byl tehdy král. V roce 1337 Jan Lucemburský prodal Jičín šlechtickému rodu Vartenberků, kteří se starali o územní rozvoj a zakládali nové vsi. V době renesance městu vládli Trčkové z Lípy. Za jejich působení byly ve městě postaveny nové hradby a dodnes stojící Valdická brána.

Nejznámějším majitelem Jičína byl bezpochyby Albrecht z Valdštejna, který nechal ve městě zbudovat rozlehlý palác se 123 místnostmi, i dnes je dominantou náměstí. Valdštejnský zámek vznikl přestavbou původně renesančního zámku. V této době v Jičínské kotlině vznikla řada pozoruhodných raně barokních staveb, které stavěli italští architekti.

Po Valdštejnově smrti země zpustla. Byla drancována švédskými i císařskými vojsky. Desítky vesnic bylo vypálených a některé zanikly docela. Přišla doba násilné rekatolizace, kterou vyvíjeli jičínští jezuité. Vznikla jezuitská kolej, na které působila vedle Bohuslava Balbína řada výjimečných osobností.

V době Národního obrození (19. století) se krajině kolem Turnova, Sobotky a Jičína začalo říkat Český ráj. Roku 1866 vrcholí spor mezi Pruskem a Rakouskem. Dochází k válce a mnoho bitev se právě odehrává kolem Jičína. V okolí dodnes stojí několik památníků. S Jičínem je spjato mnoho významných osobností 20. století – publicista Karl Kraus, spisovatel Václav Čtvrtek, malíř František Kaván, spisovatel Josef Štefan Kubín, architekt Čeněk Musil, grafik Josef Váchal, grafička Anna Macková či skladatel Josef Bohuslav Foerster. Město však také proslavil malíř Radek Pilař, stvořitel pohádkové postavičky Rumcajse.

Víte že…

Víte, že České Švýcarsko je nejen zachovalá příroda, ale i bezpočet kulturních památek, vyhlídek a turistických možností? Výchozím bode pro turistiku v tomto kraji je Hřensko, odkud se například můžete svézt na loďkách mezi soutěskami řeky Kamenice.